EMCプラスチックケース200-240VAC〜12V / 24V電源

EMCプラスチックケース200-240VAC〜12V / 24V電源